Kuala Lumpur

Ho Young Jing - NO MATRIK: D20102046634: December 2011

Sunday, 11 December 2011

RPH

CONTOH PENULISAN RPH MATEMATIK
EMK KI (ELEMEN MERENTAS KURIKULUM / KREATIVITI INOVASI)
MATAPELAJARAN
ISI PEMBELAJARAN
IMPAK
Matematik
Tahun 1 Arif
8.45-9.45
Bidang                                    :  Sukatan dan Geometri
Tajuk                                      :  Ruang
Standard Kandungan           : Murid dibimbing untuk:
                                                  Mengenalpasti bentuk dua  
                                                 dimensi (2D)
Standard Pembelajaran       : Murid berupaya untuk:
                                                 Menamakan bentuk segiempat     
                                                 sama, segiempat tepat, segitiga 
                                                 dan bulatan.

Masa                                       :  60 minit (2 waktu)
Aktiviti

Fasa Persediaan
Pemerhatian :  EMK KI  : 1.1.1, 1.1.2 
Analisis :          EMK KI: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,1.2.4
Contoh aktiviti :
Murid mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat di dalam gambar/ poster yang ditampalkan di papan putih.

Fasa Imaginasi
Penjanaan idea :   EMK KI : 2.1.3, 2.1.4
Sintesis idea :        EMK KI : 2.2.2, 2.2.6, 2.2.7
Contoh aktiviti :
a.    Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang murid.

b.    Setiap kumpulan dibekalkan dengan bentuk-bentuk maujud.

c.    Murid akan memerhatikan bentuk-bentuk yang ada daripada pelbagai sudut pandangan. (lateral/ vertical/ horizontal)

d.    Murid akan melakarkan pemerhatian mereka ke dalam folio bagi setiap bentuk.

Fasa Perkembangan
EMK KI :3.1.1, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.4
Murid melihat tayangan slaid.
a.    Murid dibahagikan kepada kumpulan mengandungi 4 orang dan dibekalkan dengan kad manila yang telah ditampal gambar seperti di papan putih.

b.    Murid akan menggunting gambar kepada bentuk-bentuk yang tertera.

c.    Setiap murid dalam kumpulan akan mengumpulkan sejenis bentuk sahaja.

Fasa Tindakan
EMK KI  :   4.1.1, 4.1.2, 4.2.1
a.    Edarkan lembaran kerja    kepada setiap murid.
b.    Bincangkan hasil kerja murid.
c.    Tayangan kartun-
 “Jom tengok wayang!”
Pendapat

Penggal  kedua tahun 2011, banyak sekolah yang saya pergi dan berbeza-beza latar belakang. Ada sekolah elit, sekolah bandar, sekolah luar bandar, sekolah cluster, dan macam-macam. Daripada sekadar tengok dari luar dan dari jauh, ada sekolah yang dapat saya tengok lebih dekat. Praktikum memberikan saya peluang untuk melihat satu-satu sekolah dari dalam dan memerhatikan keadaannya yang sebenar.

Walau bagaimana beza sekali pun sekolah-sekolah ini, ada satu persamaan yang begitu merisaukan saya. Di setiap sekolah kini, kebanyakan murid-murid tahap dua pun masih tidak tahu menunaikan solat dengan sah. Murid tahap dua, bukan tahun dua!

Murid-murid tahap dua umurnya 10-12 tahun. Rata-ratanya ada yang dah baligh. Sedangkan kewajipan solat itu sejak dari umur 7 tahun lagi. Seawal darjah satu lagi.

Adakah murid-murid tidak pernah tahu akan hal ini? Adakah guru-guru tidak memandang berat akan masalah yang melanda ini? Adakah ibu bapa tidak pernah kesah anak-anaknya solat atau tidak?

Sistem pendidikan sudah menyediakan seawal darjah satu lagi sudah ada Kem Bestari Solat malah silibusnya pun mengandungi tajuk solat (pengertian, bacaan, dan rukun solat). Jadi, mengapa murid-murid masih tidak tahu solat?

Mungkin dari segi pelaksanaannya.......

Namun, saya melihat ini bukan peranan satu pihak sahaja. Semua pihak harus memainkan peranan masing-masing. Jika guru mencurahkan ilmu di sekolah, ibu bapa seharusnya memantau anak-anak di rumah. Jika ibu bapa mendidik anak-anak di rumah, guru seharusnya mengukuhkannya di sekolah. Bilangan murid-murid yang ramai bukan penghalang guru, kesibukan bekerja bukan alasan ibu bapa.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
KELAS  PEMULIHAN KHAS

PERKARA
KUMPULAN A
KUMPULAN B
NAMA MURID
Dyg Nur Ayuni Awg Asagah
Noor Asykin Kamal
Nuraeryka Ramlee

Muhd. Halifie bin Manja
Saifudin bin Julaihi
TAJUK
Operasi Tambah dalam lingkungan sepuluh


Operasi Tambah dalam lingkungan sepuluh
KEMAHIRAN

5.3  Melengkapkan ayat matematik bagi operasi
       tambah yang melibatkan nombor hingga 10.
5.4  Meyelesaikan operasi tambah dalam bentuk
       lazim.

5.2  Menulis ayat matematik bagi operasi tambah
       melalui prosespenyatuan.
5.3  Melengkapkan ayat matematik bagi operasi
       tambah yang melibatkan nombor hingga 10.

OBJEKTIF P & P
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid-murid sekurang-kurangnya dapat:
1.      Menyelesaikan  8 daripada 8 ayat matematik bagi operasi tambah dengan betul.
    2.     Menyelesaikan 8 daripada 8 operasi
            tambah dalam bentuk lazim dengan betul.
    3.     Dapat menjawab dengan betul 7 daripada
            8 bagi penyelesaian masalah operasi
            tambah.
   
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid-murid sekurang-kurangnya dapat :
1.       Mengenalpasti konsep tambah dan simbol tambah   dan sama dengan.
 2.   Menyelesaikan 5 daripada 8 ayat matematik bagi
       operasi tambah dengan betul.
 3.   Menyelesaikan 6 daripada 10 operasi tambah dalam
       bentuk lazim dengan betul.

PENGALAMAN SEDIA ADA

Mengenal angka 1 hingga 10, operasi tambah dalam lingkungan 10.
ALAT BANTU MENGAJAR
-Komputer riba
-Guli
-Permainan Memancing
-Carta
-Komputer riba
-Guli
-Permainan Menembak Belon Air
-Carta

PENERAPAN NILAI

Bekerjasama
Kesungguhan
Kreativiti

KEMAHIRAN BERFIKIR
Penyelesaian masalah secara relatif
Penyesuaian
Penggabungan

SET INDUKSI
(8 MINIT)
·         Guru meminta murid-murid duduk mengikut kumpulan masing-masing.
·         Guru dan murid menyanyikan lagu “Counting Sheeps”.
·         Murid mengayakan gerak badan mengikut rentak musik.
PERKEMBANGAN
Langkah 1
(15 minit)

Permainan:
1.   Guru menyediakan permainan memancing
      ikan magnet  yang disusun di suatu sudut
      kelas kepada murid.
2.   Murid dikehendaki memancing ikan magnet
      di dalam air besen yang mengandungi
      penyelesaian masalah.
3.   Murid perlu menyelesaikan masalah
      matematik yang terdapat pada ikan magnet
      tersebut.
4.   Murid yang dapat menyelesaikan masalah
      matematik yang terbanyak dan betul akan
      dianggap pemenang.
    
Interaksi:
  1. Guru menunjukkan penyelesaian operasi tambah dalam ayat matematik kepada bentuk lazim.
  2. Guru menggunakan roda ayat matematik bagi menukaran ayat matematik kepada bentuk lazim.
  3. Guru menyoal murid dan meminta murid menunjukkan jawapan di papan putih.
  4. Murid menulis ayat matematik kepada bentuk lazim di papan putih.
  5. Guru menyemak jawapan murid dan memperbetulkannya.

Langkah 2
(15 minit)

Interaksi:
1.      Guru menyediakan serta menerangkan 
         soalan dan contoh bagi penyelesaian
         masalah operasai tambah dalam lingkungan
         sepuluh.
2.      Murid mendengar dan memberi respon
         kepada penerangan guru.
3.      Guru menyoal murid secara giliran dan
         latih tubi bagi memperkukuhkan
         pemahaman mereka.
4.      Murid menjawab soalan dengan menulis
         jawapan di papan putih.
5.      Guru akan menyemak jawapan murid dan
         memperbetulkannya. 

         
                    
Langkah 3
(15 minit)

Latihan:            
      1.    Guru mengedarkan latihan kepada murid
             dan mengarahkan murid untuk
             menyelesaikan penyelesaian masalah
             bagi operasi tambah.
      2.    Murid-murid membuat latihan dengan
             menulis jawapan dalam tempat jawapan
             yang disediakan.   


Permainan:
1.   Guru menyediakan permainan menembak belon air
      di dalam besen kepada murid.
2.   Murid dikehendaki menembak belon air di dalam
      besen.
3.   Murid perlu menyelesaikan ayat matematik
      dalam bentuk lazim yang terdapat dalam belon 
      tersebut.
4.   Murid yang dapat menyelesaikan ayat
      matematik yang terbanyak dan betul akan
      dianggap pemenang.
      

PENUTUP
(7 minit)
·         Guru menyoal setiap kumpulan mengenai tajuk yang telah dipelajari.
·         Guru menyampaikan hadiah ekonomi token kepada murid yang mendapat banyak bintang.
·         Guru dan murid menyanyikan semula lagu “Ten little Indians” sebelum bersurai.


Refleksi Saya

Pengajaran ini saya jalankan bersama-sama dengan pelajar tahun 2 menggunakan standard KSSR sebagai persediaan pengajaran dan pembelajaran tahun hadapan.Tambahan pula sukatan pelajaran telah pun habis diajar dan minggu tersebut adalah minggu selepas peperiksaan.Jadi saya mengambil peluang ini untuk membuat pengajaran makro.Aktiviti pengajaran berjalan seperti biasa.Hasil pembelajaran tercapai di mana pelajar dapat menamakan pecahan wajar yang diberikan dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Friday, 9 December 2011

REFLEKSI PEMBELAJARAN

Untuk proses pengajaran mikro ini, tema yang digunakan adalah Bentuk di bawah Matematik  Tahun 1.  Bentuk yang diajarkan termasuklah:
  • Segiempat
  • Bulatan
  • Segi tiga

Kawan saya berpendapat bahawa mikro pengajaran saya bolehlah dikatakan berjaya kerana dapat menyampaikan isi kandungan pengajaran kepada pendengar dengan berkesan. Dalam perkataan lain, mereka faham akan apa yang disebutkan serta diajarkan oleh saya di dalam kelas.

Kekuatan utama dalam proses pengajaran secara mikro ini adalah saya fasih dalam pertuturan dan pembentangan di dalam kelas. Ini membolehkan saya menyampaikan pengajaran saya dengan lebih berkesan. Pada masa  yang sama, penggunaan contoh yang spontan dan relevan juga menyebabkan seluruh proses pengajaran secara mikro ini berkesan.

Walaubagaimanapun, masih terdapat kelemahan  yang saya perlu memperbaiki supaya proses pengajaran saya akan bertambah baik di masa depan. Antaranya, saya perlu meningkatkan suara saya. Kawan  - kawan saya berpendapat bahawa suara saya kadang – kala terlalu lembut dan susah didengari murid di dalam kelas. Mereka juga berpendapat bahawa suara yang lembut ini mungkin tidak mampun untuk menarik perhatian serta mengekang murid – murid yang kurang konsentrasi di dalam kelas.

RPH Mathematic

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Date                                        :           4th October 2011 (Tuesday)
Time                                        :           8.30 am until 9.30 am
Class                                       :           Year One Sarjana
Number of Pupils                    :           25
Subject                                    :           Mathematics
Topic                                       :           Shape and Space
Learning area                          :           Three Dimension Shape (3-D shape)
Learning objectives                 :           Pupils will be taught to:
                                                                                                                                 i.            Name of solid shape
                                                                                                                               ii.            Describe and classify common 3-D shapes
Learning outcomes                 :           At the end of the lesson, the students should be
 able to:

                                                                                                                                 i.            Recognize and name of 3-D solid shape.
                                                                                                                               ii.            Recognize physical model of 3-dimensional shapes with their illustrations.
                                                                                                                              iii.            Relate objects in the environment to geometric figures and match solid shapes (cube, cylinder, sphere, cuboids, cone) to objects.

Previous knowledge                :           The students have learnt the 2-D shape and know
how to describe 2-D shape.
Moral values                            :           Responsible, cooperative and helpful
Vocabulary                              :           Cube, cylinder, sphere, cuboids, cone, 3-D shapes,
flat faces, edges, corners, curved faces and solid
Thinking skills                          :           Comparing and contrasting, sequencing
Integration                               :           Communicating in EnglishTeaching-learning Resources            :           1)         Puppet
                                                                        2)         3-Demension models
                                                                        3)         3-D chart
                                                                        4)         Worksheet
                                               

PROCEDURE/TIME LOCATED


CONTENT

TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES
REMARKS
Set Induction
(5 minutes)
·         Introducing the concept of three-dimension shape with puppet show.


1.      Teacher shows objects of 3-D shape in the environment such as tissue box, tin can and party hat to geometric figures.

2.      Teacher introduce today’s topic.
Teaching Method    
3-D models

Moral Values
Cooperative and helpful

Thinking Skills
Comparing and contrasting

Vocabulary
cube, cylinder, sphere, cuboid, cone
Step 1
(20 minutes)·         Teacher explains the shapes and guides students to name those objects.

1.      Teacher will be introducing 3-D shapes through puppet show and names the shape.

      1.      Example:

Teacher:  “Hi, I am Mr. Cube…I have 6 flat faces, 12 edges and 8 corners…Nice to meet you”.

      2.      The show will be continued with next shapes.

      3.       Teacher explains the shapes and describes the flat faces, edges, curves and corners.

      4.      Pupils will be asked to answer the question and name the shapes again.


Teaching Method    
Puppet show and 3-D models

Moral Values
Cooperative and helpful

Thinking Skills
Comparing and contrasting

Vocabulary
cube, cylinder, sphere, cuboid, cone
Step 2
(15 minutes)
Class activity

1.      Teacher begins the class activity with dividing the class into two groups.

2.      A student selected will be recognize the shape given by the member later on and name the correct it.

3.      Then, teacher ask selected student to put the solid 3-d shape at the correct place to 3-d chart.


Teaching Method    
3-D models

Moral Values
Cooperative and helpful

Thinking Skills
Comparing and Contrasting, Sequencing.

Vocabulary
cube, cylinder, sphere, cuboid, cone
Step 3
(15 minutes)
Class practice

Assessment with worksheet
1.      Teacher given the worksheet exercise about 3-D shape and space.

Teaching Method    
Worksheet

Moral Values
Cooperative and helpful


Thinking Skills
Comparing and Contrasting, Sequencing.

Vocabulary
cube, cylinder, sphere, cuboid, cone
Closure
(5 minutes)
Summary of the lesson
1.      Teacher concludes the lessons by asking five different students to match name with picture solid objects or real objects.

Teaching Method    
Mathematics courseware year 1

Moral Values
Cooperative

Thinking Skills
Making conclusion

Vocabulary
cube, cylinder, sphere, cuboid, cone