Kuala Lumpur

Ho Young Jing - NO MATRIK: D20102046634: Refleksi Saya

Sunday, 11 December 2011

Refleksi Saya

Pengajaran ini saya jalankan bersama-sama dengan pelajar tahun 2 menggunakan standard KSSR sebagai persediaan pengajaran dan pembelajaran tahun hadapan.Tambahan pula sukatan pelajaran telah pun habis diajar dan minggu tersebut adalah minggu selepas peperiksaan.Jadi saya mengambil peluang ini untuk membuat pengajaran makro.Aktiviti pengajaran berjalan seperti biasa.Hasil pembelajaran tercapai di mana pelajar dapat menamakan pecahan wajar yang diberikan dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

No comments:

Post a Comment