Kuala Lumpur

Ho Young Jing - NO MATRIK: D20102046634: RPH

Sunday, 11 December 2011

RPH

CONTOH PENULISAN RPH MATEMATIK
EMK KI (ELEMEN MERENTAS KURIKULUM / KREATIVITI INOVASI)
MATAPELAJARAN
ISI PEMBELAJARAN
IMPAK
Matematik
Tahun 1 Arif
8.45-9.45
Bidang                                    :  Sukatan dan Geometri
Tajuk                                      :  Ruang
Standard Kandungan           : Murid dibimbing untuk:
                                                  Mengenalpasti bentuk dua  
                                                 dimensi (2D)
Standard Pembelajaran       : Murid berupaya untuk:
                                                 Menamakan bentuk segiempat     
                                                 sama, segiempat tepat, segitiga 
                                                 dan bulatan.

Masa                                       :  60 minit (2 waktu)
Aktiviti

Fasa Persediaan
Pemerhatian :  EMK KI  : 1.1.1, 1.1.2 
Analisis :          EMK KI: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,1.2.4
Contoh aktiviti :
Murid mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat di dalam gambar/ poster yang ditampalkan di papan putih.

Fasa Imaginasi
Penjanaan idea :   EMK KI : 2.1.3, 2.1.4
Sintesis idea :        EMK KI : 2.2.2, 2.2.6, 2.2.7
Contoh aktiviti :
a.    Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang murid.

b.    Setiap kumpulan dibekalkan dengan bentuk-bentuk maujud.

c.    Murid akan memerhatikan bentuk-bentuk yang ada daripada pelbagai sudut pandangan. (lateral/ vertical/ horizontal)

d.    Murid akan melakarkan pemerhatian mereka ke dalam folio bagi setiap bentuk.

Fasa Perkembangan
EMK KI :3.1.1, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.4
Murid melihat tayangan slaid.
a.    Murid dibahagikan kepada kumpulan mengandungi 4 orang dan dibekalkan dengan kad manila yang telah ditampal gambar seperti di papan putih.

b.    Murid akan menggunting gambar kepada bentuk-bentuk yang tertera.

c.    Setiap murid dalam kumpulan akan mengumpulkan sejenis bentuk sahaja.

Fasa Tindakan
EMK KI  :   4.1.1, 4.1.2, 4.2.1
a.    Edarkan lembaran kerja    kepada setiap murid.
b.    Bincangkan hasil kerja murid.
c.    Tayangan kartun-
 “Jom tengok wayang!”
No comments:

Post a Comment